Emission

Inbjudan till teckning av units i Move About Group AB

  • Emittent Move About Group AB
  • Teckningsperiod 2 feb - 15 feb 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Kort om Move About

Move About Group är verksamt inom marknaden för MaaS, Mobility as a Service. MaaS innefattar en innovation av mobilitet, där man istället för ägande av eget fordon, har tillgång till transporttjänster med variation i transportslag. Move About tillhandahåller elbilspooler genom sin egenutvecklade molnbaserade delningsplattform, riktade till såväl privatpersoner som företag och kommuner.

Move About grundades av nyckelpersoner bakom den norska satsningen på elbilen Think med idén att göra elbilen tillgänglig i öppna pooler genom en bildelningsmodell. Under 2009 lanserade Move About sina mobilitetstjänster i Sverige och idag driver Bolaget en av de största flottorna av renodlade platsbaserade elbilspooler, med över 730 fordon stationerade i Sverige, Norge och Tyskland och över 58 500 användare på sin plattform. Bolagets omfattande mobilitetslösning är centrerad runt Move About-appen som ger användaren tillgång till bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Även kollektivtrafik och andra hållbara transportmedel är integrerade i plattformen.

Move About hjälper företag och kommuner att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter användarens behov, paketerat som en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Bolagets gröna mobilitetslösning har dokumenterat minskade koldioxidutsläpp under 2021 med så mycket som 540 ton. Move About erbjuder även sin plattform till andra företag under en white label-modell där Move About erhåller en andel av intäkterna som genereras.

För mer information om verksamheten, vänligen besök bolagets hemsida.

Motiv

Bolaget bedömer att marknaden för mobilitet kommer att se en ökande tillväxt under de kommande åren. En miljövänlig omställning, tillsammans med ökande regleringar och lagstiftningar med gröna agendor är en viktig del i denna utveckling. Efter många år av utveckling och effektivisering av sin molnbaserade delningsplattform, är Bolaget nu redo att accelerera och skala upp verksamheten.

Syftet med noteringen av Move About är att ytterligare säkra sin position som en ledande leverantör av mobilitet i Norden och att bli marknadsledande även i Europa. Detta ska uppnås genom strategiska förvärv av bolag där Move Abouts affärsmodell implementeras tillsammans med aktiv användning av digital marknadsföring. Bolaget förvärvade under juni 2021 det tyska elbilspoolföretaget Mobileeee, vilket öppnade upp exponering mot den tyska marknaden.

Då Bolaget inte har identifierat några andra aktörer i Europa med en lika stark profil och strategi krävs ytterligare kapital för att ta vara på den utestående marknadspotentialen.

VD, Morten von Krogh, har ordet

”Move About är redan nu ledande i Norden inom grön mobilitet. Våra 15 års erfarenhet inom delning av elbilar ger oss en unik kompetens som vi nu skall kapitalisera på. Europa, och i synnerhet Tyskland ser mot Norden för sin omställning mot reducerade CO2-utsläpp i transportsektorn. Vi är redo att bidra till denna omställning – och bli ledande i Europa också!”