Emission

Inbjudan till teckning av units i Alzinova AB (publ)

  • Emittent Alzinova AB (publ)
  • Teckningspris 10.50 SEK / Unit
  • Teckningsperiod 30 maj - 13 jun 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Alzinova AB (publ)

Alzinova är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska ämnen i hjärnan som orsakar Alzheimers (amyloid-beta-oligomerer). Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot sjukdomen. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de neurotoxiska ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst och utveckling. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

Alzinovas målsättning är att under perioden 2022-2023 slutföra den kliniska fas 1b-studien på Alzheimerpatienter med det terapeutiska vaccinet ALZ-101. Bolaget planerar även att genomföra en uppföljningsstudie till fas 1b-studien som beräknas starta i början av 2023. Denna långtidsuppföljning kommer bland annat att kunna ge ytterligare information om långsiktig säkerhet och tolerabilitet av ALZ-101.

Parallellt med fas 1b-studien optimerar Alzinova förutsättningarna inför starten av en klinisk fas 2-studie av ALZ-101. Alzinovas målsättning är att under perioden 2022-2024 även genomföra prekliniska effekt- och toxikologistudier samt utveckla och skala upp tillverkningen av ALZ-201 som är en monoklonal antikropp. Målet är att vara redo inför starten av en klinisk fas 1b-studie på Alzheimerpatienter.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska främst användas för:

  • Slutförande av fas 1b-studien för ALZ-101
  • Tillverkning av substans och tekniskt material av ALZ-101 inför fas 2
  • Strategisk marknadsföring, legala processer, patent och drift
  • Långtidsuppföljningsstudie av fas 1b-studien för ALZ-101
  • Etablerandet av en tillverkningsprocess för ALZ-201
  • Prekliniska effektstudier för ALZ-101

Emissionslikviden från utnyttjande av Teckningsoptionerna ska främst användas för produktion av tekniskt material och kliniskt prövningsmaterial för fas 1b-studien av ALZ-201.

Villkor för företrädesemissionen

Emissionsbelopp: Cirka 42,5 MSEK.

Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen den 25 maj 2022 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.

Teckningskurs: 10,50 SEK per unit, motsvarande 2,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Handel med uniträtter: 30 maj 2022 till och med den 8 juni 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 80 procent av erbjudandet.

Läs mer om Alzinova eller teckna via annan förvaltare: (klicka här)