Emission

Inbjudan till teckning av ränteobligationer i Energifonden Sverige 2 AB (publ)

Allmänt

Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups. Energifonden har minskat koldioxidutsläppen med tusentals ton genom strategiska investeringar i energisektorn utan avvikelse från en filosofi som präglas av en sträng miljömedvetenhet.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

Styrelsen i Energifonden Sverige 2 AB (publ) har beslutat att genomföra ett obligationslån om högst 20 000 000 kronor, med teckningsperiod 4 oktober – 5 november, 2021. Vid full teckning erhåller Bolaget likvida medel om högst 20 miljoner kronor. Inkommen likvid vid utgivande av denna ränteobligation skall användas till fortsatt expansion av Bolaget.

Villkor:

Teckningskurs: 40 000 SEK.

Minsta teckningspost: 1 Obligation och därefter i multiplar om 40 000 SEK (motsvarande en (1) obligation).

Teckningsperiod: 4 oktober 2021 – 5 november 2021.

 logotyp
  • EmittentEnergifonden Sverige 2 AB (publ)
  • Teckningsprisnominellt 40 000
  • ValutaSEK
  • okt 04 - nov 05 2021