Emission

Inbjudan till teckning av aktier i Hedera Group AB

  • Emittent Hedera Group AB
  • Teckningspris 4.50 SEK / Aktie
  • Teckningsperiod 18 mar - 1 apr 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Hedera Group AB

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Nurse, Assistanspoolen och Livsanda Care AB erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Bakgrund

Hedera är verksamma inom vård och omsorg som riktar sig mot både den privata och den offentliga sektorn i Sverige. Inom bemanning omfattas läkare och sjuksköterskor med olika specialistinriktning. Primärvård, psykiatri, gynekologi är några av de områden Hedera verkar inom. Hedera erbjuder även personlig assistans.

Hedera har etablerat en framgångsrik modell för att identifiera, förvärva och integrera välskötta bolag inom vård och omsorg. Sedan börsnotering 2016 har Hedera genomfört flera förvärv, varav ett under 2021. Storleken på förvärven har historiskt sett uppgått till mellan 50 och 100 miljoner, men förväntas bli större i takt med att koncernen växer samt i syfte att förverkliga finansiella mål.

Motiv för erbjudandet

Styrelsen i Hedera har beslutat om en företrädesemission för att genomföra ett företagsförvärv. Under hösten 2021 har Hedera förhandlat fram avtal om förvärv av Libra Assistans. Den totala köpeskillingen för förvärvet uppgår till ca 35,325 MSEK, varav tilläggsköpeskillingen beräknas uppgå till ca 2 MKR. Motivet till föreliggande företrädesemission är att finansiera detta förvärv. Med stärkt balansräkning och ökat eget kapital har Hedera den plattform som krävs för att fortsätta växa genom förvärv. Av emissionslikviden på 22,9 MSEK före emissionskostnader kommer hela likviden användas för att finansiera förvärvet av Libra Assistans. Emissionskostnaderna uppgår preliminärt till ca 0,5 MSEK.

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionsbelopp: Cirka 22,9 MSEK.

Villkor: Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Teckningskurs: 4,50 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 18 mars 2022 till och med 1 april 2022.

Handel med teckningsrätter: 18 mars 2022 till och med 29 mars 2022.

Intervju

  • Mangold Insight intervjuar Hedera Group