Emission

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO9 i Cortus Energy AB

  • Emittent Cortus Energy AB
  • Teckningspris 0.16 SEK / Aktie
  • Nyttjandeperiod 17 maj - 31 maj 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2022. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CE.

Bakgrund

Cortus Energy emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO9

Nyttjandeperiod: 17 maj 2022 – 31 maj 2022.

Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 53 973 416 teckningsoptioner av serie TO9. Vid fullt nyttjande nyemitteras 53 973 416 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 8,6 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO9: 27 maj 2022.