Emission

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl AB (publ)

  • Emittent SeaTwirl AB (publ)
  • Teckningspris 62.07 SEK / Aktie
  • Nyttjandeperiod 27 maj - 10 jun 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om SeaTwirl AB (publ)

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt.

Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bakgrund

SeaTwirl AB (publ) emitterade under det fjärde kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO2

Nyttjandeperiod: 27 maj 2022 – 10 juni 2022.

Teckningskurs: 62,07 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 260 330 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 260 330 aktier som kan tillföra upp till cirka 16,2 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 7 juni 2022.