Emission

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Miris Holding AB (publ)

  • Emittent Miris Holding AB (publ)
  • Teckningspris 1.18 SEK / Aktie
  • Nyttjandeperiod 27 apr - 11 maj 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Miris

Miris är ett medicinteknikbolag som tillhandahåller en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys, avsedd för att erbjuda individanpassade näringsberikning för prematura barn. Bolagets huvudprodukt – Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) – bygger på en kombination av infrarött ljus och innovativ programvara för att mäta koncentrationen av makronutrienter (protein, fett och kolhydrater) i bröstmjölk. Bolaget tillhandahåller även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar.

Bolagets analysinstrument används idag i första hand vid neonatala intensivvårdsavdelningar och vid mjölkbanker, på en global marknad. Miris HMA™ används också vid universitet och forskningscentra för olika forskningsstudier.

Miris aktie är noterad på Spotlight Stock Market och går under tickern MIR.

Bakgrund

Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) emitterade under det andra kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO2

Utnyttjandedperiod: 27 april 2022 – 11 maj 2022.

Teckningskurs: 1,18 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 6 547 321 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 6 547 321 aktier som kan tillföra upp till cirka 7,7 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 9 maj 2022.