Emission

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Wyld Networks

  • Emittent Wyld Networks AB
  • Teckningspris 11.25 SEK / Aktie
  • Nyttjandeperiod 22 mar - 4 apr 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Bolagets verksamhet ligger i Wyld Networks Ltd, som grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Läs mer på bolagets hemsida, www.wyldnetworks.com

Bakgrund

I samband med Wyld Networks notering på Nasdaq First North Growth Market i juli 2021 genomförde Bolaget en nyemission av 2 275 000 units. Varje unit bestod av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO1

Nyttjandeperiod: 22 mars 2022 – 4 april 2022

Emissionsvolym: 2 275 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 2 275 000 aktier som kan tillföra upp till cirka 25,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 11,25 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 31 mars 2022