Emission

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Tellusgruppen

  • Emittent Tellusgruppen AB (publ)
  • Teckningspris 10.40 SEK / Aktie
  • Nyttjandeperiod 9 maj - 23 maj 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 26 förskolor, sex grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en kon­cern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Läs mer på bolagets hemsida, www.tellusgruppen.se.

Bakgrund

Tellusgruppen noterades på Nasdaq First North Growth Market den 28 april 2021. I samband med noteringen av Bolagets aktier emitterades teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO1

Nyttjandeperiod: 9 maj 2022 – 23 mars 2022.

Emissionsvolym: 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 2 500 000 aktier och kan tillföra Tellusgruppen upp till 26 MSEK, före emissionskostnader.

Teckningskurs: Teckningskursen per teckningsoption uppgår till 10,40 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 19 maj 2022.