Emission

Inbjudan till konvertering av konvertibler av serie KV1 i Cortus Energy AB

  • Emittent Cortus Energy AB
  • Konverteringsperiod 13 dec - 17 dec 2021
Sista svarsdagen har passerat.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2022.

 

Konvertibler av serie KV1

Cortus genomförde under det andra och tredje kvartalet 2020 en företrädesemission och en riktad emission av konvertibler av serie KV1 (”Konvertiblerna”). Konvertiblerna har ett nominellt värde om 0,50 SEK och löper med en årlig ränta om 10 procent.
Konvertiblerna tillsammans med upplupen ränta, kan av konvertibelägaren vid utgången av varje kvartal, fram till och med det fjärde kvartalet 2021, konverteras till aktier i Cortus Energy.
Konvertibler som inte konverterats senast under det fjärde kvartalet 2021 kommer att återbetalas. Sådan återbetalning sker den 7 januari 2022.

 

Sammanfattade villkor för Konvertiblerna

Konverteringsperioden: 13 december 2021 – 17 december 2021

Konverteringskurs: 0,27 SEK

Utestående konvertibellån: 35 250 399,50 SEK

Utestående konvertibler: 70 500 799 st.

Sista dag för konvertering: 17 december 2021