Emission

Inbjudan att teckna aktier i Compare-IT Nordic AB

  • Emittent Compare-IT Nordic AB
  • Teckningsperiod 3 dec - 17 dec 2021
Sista svarsdagen har passerat.

VD Intervju – Mangold Insight

(Besök VD intervju här)

Bakgrund och motiv för erbjudandet

Proptech-branschen är fragmenterad och har behov av konsolidering och aktörer som tillsammans bidrar med en totallösning till slutkund.  Compare-IT Nordic AB (”Compare-IT” eller ”Bolaget”)  kommer, som ett SaaS (Software as a Service)-bolag, fortsätta att jobba med öppna partnerskap och samarbeten, vilka möjliggörs genom förvärv, därav behovet av emissionslikviden.

Motivet till Företrädesemissionen är att finansiera förvärvet av OurLiving AB samt skapa förutsättningar till ytterligare förvärv.

Om Bolaget

Compare-IT är ett Proptech-bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela Bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö.

Bolaget har som vision  att förenkla fastighetsbranschens och människors vardag genom digitalisering av förvaltning och boende.

Användning av emissionslivkiden

Förvärvet av Ourliving AB – Cirka 33 procent

Rörelsekapital för den dagliga verksamheten – Cirka 33 procent

Kapital till framtida förvärv – Cirka 33 procent

Villkor om erbjudandet

Villkor: För varje en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 1 december 2021, er-hålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Compare-IT.

Teckningkurs: 1 SEK/aktie

Teckningsperiod: 3 december – 17 december 2021

Avstämningsdag: 1 december 2021

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Artiklar:

Artikel Aktiespararna – I navet av snabbväxande proptechmarknad

(Besök artikel här)

Artikel Börsvärlden – Intervju med Compare-IT:s vd Henrik Jarl

(Besök artikel här)