Emission

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Nowonomics AB (publ)

  • Emittent Nowonomics AB
  • Teckningspris 16 SEK / aktie
  • Teckningsperiod för utnyttjande av TO1 2 maj - 16 maj 2022
Sista svarsdagen har passerat.

Kort om Nowo

Nowonomics är verksamma inom finanssektorn. Bolaget tillhandahåller en digital sparplattform med tillhörande tjänster inom traditionellt sparande. Vidare erbjuds finansiella tjänster via plattformen, huvudsakligen riktat mot privata aktörer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse kringtjänster. Bolaget bedriver verksamhet inom den skandinaviska marknaden med störst närvaro inom Sverige. Bolaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

I samband med Nowonomics notering 2022 emitterades teckningsoptioner av serie TO1. Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 löper mellan den 2 maj 2022 och den 16 maj 2022.

 

Kort om villkoren

Villkor: en (1) Teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Nowonomics

Teckningskurs: 16 SEK per ny aktie

Teckningsperiod: 2 maj – 16 maj 2022

Emissionsvolym: Cirka 70 MSEK