Zesec of Sweden AB (publ) lanserar ny hemsida

Zesec of Sweden AB (publ) "Zesec" eller "Bolaget" har under februari 2024 arbetat med samt lanserat ny hemsida.

Zesec of Sweden AB (publ) "Zesec" eller "Bolaget" har under februari 2024 arbetat med samt lanserat ny hemsida.

Med anledning av Bolagets överlåtelse av verksamheten till AO Capital AB den 31 oktober 2023 överlät bolaget även domänen www.zesec.com varför Zesec behövt leta efter ny lämplig domän för kommunikation med bolagets aktieägare. Valet föll på domänen www.zos.se dit bolaget nu hänvisar aktieägare och övriga intressenter avseende all kommunikation samt nyheter gällande Bolaget.

 

- Zesec har varit i behov av en ny domän sedan vi avyttrade den operativa verksamheten och styrelsen fann www.zos.se som den mest lämpliga domänen för kommunikation, nyheter samt IR-sida, säger Zesecs styrelseordförande Alexander Tasevski.

Pressmeddelanden under perioden kan du läsa här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jorlind, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
per.jorlind@me.com

+46 70 876 90 12

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett bolag noterat på NGM Nordic SME.

www.zos.se

Bifogade filer

PM_Zesec_of_Sweden_hemsida_CM_20240228.pdf