XP Chemistries uppdaterar status på ansökan till EFSA för godkännande av bolagets kapsaicin i djurfoder

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") har uppdaterat statusen på Bolagets ansökan till EFSA för ett godkännande av kapsaicin i djurfoder. Bolaget har satt en deadline, att ansökan kommer vara inskickad till EFSA i början av mars 2024, och ser att ett vetenskapligt utlåtande från EFSA kan komma tidigast i slutet av 2024.

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") har uppdaterat statusen på Bolagets ansökan till EFSA för ett godkännande av kapsaicin i djurfoder. Bolaget har satt en deadline, att ansökan kommer vara inskickad till EFSA i början av mars 2024, och ser att ett vetenskapligt utlåtande från EFSA kan komma tidigast i slutet av 2024.

Under 2023 nådde XP Chemistries en avgörande milstolpe genom att slutföra de omfattande studier som krävs för regulatoriskt godkännande av Bolagets kapsaicin för djurfodermarknaden. Under 2023 sammanställdes även dessa studier tillsammans med en omfattande sammanställning av litteraturen i ämnet till Bolagets ansökan, även kallad Dossier. Dossiern besvarar på ett mycket formaliserat sätt alla de frågor EFSA kräver svar på för att godkänna en ansökan. Sammanlagt består Dossiern av över 300 separata dokument, vilka i sin tur summeras i 13 delrapporter på över 200 sidor. Grunddokumenten för dossiern var färdigställda vid årsskiftet, dock har arbetet med att formalisera och skicka in ansökan till EFSA tagit längre tid än vad Bolaget initialt planerade.

Alla dokument i dossiern behöver upprättas i två olika versioner, en publik version där de företagshemligheter som ingår i dossiern svärtas, samt en konfidentiell version för EFSA som innehåller konfidentiell info tillsammans med en individuell motivering till varje stycke som bolaget beslutat ska vara konfidentiell. Detta omfattande arbete blev klart i januari 2024. Sedan början av februari pågår processen att ladda upp dossiern till EFSA:s webbportal. Varje dokument måste laddas upp individuellt av en expert som även fyller i ett omfattande formulär med detaljerade vetenskapliga metadata för varje dokument. För närvarande har Bolagets konsulter laddat upp hälften av de dokument som ingår i dossiern. Bolaget har satt en deadline i början av mars för att hela ansökan ska vara uppladdad och inskickad till EFSA. XP Chemistries kommer att offentliggöra ett pressmeddelande så snart processen är slutförd.

Den uppdaterade tidplanen med deadline i mars för inskickning av Dossiern gör att ett vetenskapligt utlåtande från EFSA, en "scientific opinion", kan komma tidigast i slutet av 2024. EFSA:s vetenskapliga utlåtande är den mest kritiska punkten vid behandling av en ansökan och ger råd till Europeiska kommissionen (EC) att godkänna eller avslå ansökan. Ett beslut från EC ska sedan komma inom 90 dagar efter att EFSA:s vetenskapliga utlåtande publiceras, därefter vinner godkännandet laga kraft. Det är viktigt att påpeka att det inte är möjligt att ge en exakt tidslinje för ESFA:s behandling av Bolagets Dossier. Trots att alla nödvändiga studier genomförts enligt EFSA:s regelverk är det möjligt att EFSA ändå ber om kompletterande information. I ett sådant fall skulle EFSA:s handläggningstid pausas under den tid som vi behöver för att inkomma med dessa kompletteringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Nelsson, VD på XP Chemistries AB
en@xpchemistries.com
+46 72 25 00 415
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/

Bifogade filer

XP_Chemistries_pressmeddelande_2024_02_22_Uppdatering-ansokan.pdf