XP Chemistries – Fortsatt fokus på EU-ansökan – Mangold Insight Analys

Kapsaicinproducenten XP Chemistries EU-ansökan till EFSA (European Food Safety Authority) genomgick den första formella granskningen utan anmärkning. Ansökan avser användning av XP Chemistries kapsaicin vid djuruppfödning. En pågående "completeness check" väntas bli klar i slutet av maj 2024 och kan agera trigger för bolaget givet positiva utlåtande. XP Chemistries ligger således i fas och ett vetenskapligt utlåtande bör kunna lämnas i slutet av 2024. Vi bedömer att XP Chemistries kommer kunna växa snabbare än vi tidigare antagit då vi antar att de erhåller ett EU-godkännande innan den närmaste konkurrenten Axichem. 

Det första kvartalet präglades av blygsamma intäkter med sjunkande kostnader. Personalkostnaderna minskade till 0,7 (0,9) miljoner kronor under det första kvartalet 2024, motsvarande en minskning om 29 procent. Parallellt minskade övriga kostnader med 1 procent. Mangold bedömer att personalkostnaderna kommer minska mer än väntat under 2024 vilket föranleder en lägre kostnadsprognos. XP Chemistries nettokassa uppgick till 5,4 miljoner kronor vid slutet av kvartalet. Teckningsoptionerna (TO2 & TO3) kan generera 15,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Givet ett gott utfall ser vi att XP Chemistries kan ta sig till lönsamhet utan ytterligare kapitaltillskott. Mangold är finansiell rådgivare i transaktionerna. Mangold ser även att XP Chemistries värderas lågt jämfört med Axichem.
Mangold värderar XP Chemistries med en DCF-modell. Riktkursen höjs till 0,20 (0,11) kronor per aktie, motsvarande en uppsida om över 20 procent. Mangold räknar med full utspädning i värderingen.