XP Chemistries – EU-ansökan trigger för framtida tillväxt – Mangold Insight Analys

Kapsaicinproducenten XP Chemistries har lämnat in sin Feed additive-ansökan till EFSA (European Food Safety Authority) vilket är en betydande milstolpe för bolaget. Ett godkännande kan nås i slutet av 2024, något som skulle öppna upp för användning av XP Chemistries kapsaicin i djurfoder i EU. Detta skulle innebära ett stort genombrott för bolaget. EU har förbjudit antibiotikaanvändning i friska djur vid djuruppfödning vilket ger en betydande efterfrågan på substitut. XP Chemistries har bevisat att de kan minska dödligheten med 36 procent och öka effektiviteten med 8,2 procent i kycklingstall.

XP Chemistries nettokassa uppgick till 7,8 miljoner kronor vid slutet av 2023, vilket är högre än bolagets börsvärde om cirka 4,0 miljoner kronor. Bolaget har även två kommande teckningsoptionsprogram vilka maximalt kan tillföra cirka 15,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Mangold är finansiell rådgivare i emissionerna. Därtill är kassaflödet från den löpande verksamheten -1,8 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2023. Mangold bedömer att bolaget har en stabil grund att stå på för att nå ett godkännande inom EU Feed additive. Vi ser även att XP Chemistries värderas lågt jämfört med närmaste konkurrenten Axichem. Detta sett till både försäljning och finansieringssituation, samt det stadie bolagen är i.
Mangold värderar XP Chemistries med en DCF-modell. Riktkursen sätts till 0,11 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om över 100 procent. För att riktkursen ska nås behöver XP Chemistries erhålla EU Feed additive godkännande och skala upp försäljningen under kommande år. Mangold räknar med full utspädning i värderingen.