Wyld Networks signerar avtal med VestiTech om att placera ut Wyld Connect i Sydamerika för övervakning av boskap.

Det svenska teknologibolaget VestiTech har utvecklat en koppling med LoRaWAN och kommer via denna lösning att kunna använda Wyld Networks satellitsensorer för övervakning av boskap på de allra mest avlägsna platserna. 

Kraven och efterfrågan på kontroll av boskap från myndigheter och jordbruksföretagen ökar i allt större utsträckning, där man vill se att mer data samlas in om den globala boskapspopulationen som idag uppgår till mer än 1 miljard kreatur.

Efterfrågan på animalisk protein ökar tillsammans med att befolkningen på jorden också stiger och detta leder till att boskapsuppfödarna nu börjar söka sig till den digitala IoT teknologin för att bevaka och skydda sin boskap.

VestiTech's spårningmodul "SPURO-X multi-purpose LoRaWAN" klarar av att både identifiera boskapens position och informera om de geografiska förutsättningarna, och på så sätt klarar modulen av att skapa viktiga underlag för en optimerad boskapsplanering.

SPURO-X opererar via en minimal energikonsumtion, och att addera Wylds satellitkoppling som också har minimal energikonsumtion innebär därför inga geografiska restriktioner. Detta innebär att VestiTech inte längre kommer vara lika beroende av den markbaserade IoT-lösningen.

"…Att samla in kvalitativa data från boskap är grundförutsättningen för att förbättra skötseln", sade Wyld Networks VD Alastair Williamson. "Vi ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med VestiTech och kombinera vår ingenjörskonst, och på så sätt kunna ta del av den fantastiska möjlighet som Satellit IoT övervakning av boskap på avslägsna platser innebär...".

"…Wyld Networks revolutionerande satellitteknologi, kombinerat med vår robusta befintliga LoRaWAN-teknologi, utvidgar avsevärt räckvidden för vår boskapslösning i landsbygdsområden. Denna dynamiska kombination överbygger inte bara anslutningsluckor utan lägger grunden för en exceptionell och pålitlig kommunikationsinfrastruktur i de mest avlägsna hörnen…", sade Jürgen Persson VD för VestiTech AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-mail: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa tekniklösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling var som helst i världen och löser problemen för företag och människor när det gäller bristen på global mobilnätstäckning. Lösningarna är främst inriktade på trådlös uppkoppling för Internet of Things (IoT) och människor.

Wyld Networks Ltd bildades i Cambridge, Storbritannien 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB
(tel +46 8-5030 1550, e-postca@mangold.se).

Läs mer påwww.wyldnetworks.com

Om VestiTech AB

VestiTech är ett passionerat högteknologiskt företag med en vision om att leverera banbrytande IoT-tjänster. Vi strävar efter att leverera noggranna data och flexibla affärslösningar för olika företagsbehov.

VestiTech har decennier av erfarenhet av avancerad inbäddad programvara, tjänsteplattformar och mobila applikationer. Företaget har nära band till Quectel och RAK WIRELESS för den senaste gränslandsteknologin.

Läs mer påwww.vestitech.com