Wyld Networks sensor till satellit-teknik gör entré på den brasilianska marknaden för pollinationsövervakning via ett avtal med GeoApis

Wyld Networks har tillsammans med Brasilien-baserade GeoApis ingått ett avtal för att övervaka bisamhällen med hjälp av Wylds låga omloppsbana-satellitanslutning. Wyld Connect kommer att stödja GeoApis för att öka avkastningen och förbättra hållbarheten för biodlare, grödproducenter och odlare för att öka jordbruksproduktiviteten.

Brasilien är den tredje största jordbruksproducenten och exportören i världen (Schneider et al.,2021), med cirka 60% av grödorna som på något sätt är beroende av pollinatörer (Giannini et al., 2015).

I Brasilien gör de stora jordbruksområdena och bristen på landsbygdstäckning det extremt svårt att övervaka pollinatorpopulationernas hälsa.

Baserat i Brasiliens Agtech Valley-ekosystem i Piracicaba/SP, arbetar GeoApis med över 300 biodlare och över 4 000 bisamhällen.

Med specialisering på att minska och förhindra dödligheten hos bin, fokuserar GeoApis på sambandet mellan skötseln av bisamhällen och användningen av bekämpningsmedel och andra jordbruksingredienser. De skyddar bin och biologisk mångfald genom att erbjuda kontinuerliga miljövänliga lösningar och projekt till jordbruksföretag, lantbruksproducenter och företag som är intresserade av hållbarhet.

Med en täckning på över 500 000 hektar övervakar GeoApis mer än 1 miljard bin med kunder inom sockerrör, citrusfrukter och andra branscher spridda över São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná och Rio Grande do Sul.

"Wyld möter utmaningarna med att ansluta Internet of Things inom Brasiliens jordbrukssektor via satelliter med låg omloppsbana," säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Vi är glada över att samarbeta med GeoApis inom avgörande projekt som kommer att ha betydande inverkan på pollinering och hållbarhet."

För ytterligare information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-mail: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa tekniklösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling var som helst i världen och löser problemen för företag och människor när det gäller bristen på global mobilnätstäckning. Lösningarna är främst inriktade på trådlös uppkoppling för Internet of Things (IoT) och människor.

Wyld Networks Ltd bildades i Cambridge, Storbritannien 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB
(tel +46 8-5030 1550, e-post ca@mangold.se).Läs mer på www.wyldnetworks.com