Wyld Networks samarbetar med det i framkant ledande kanadensiska jordbruksföretaget UKKO Agro för implementering av Wyld Connect i Brasilien

Den virtuella satellitoperatören Wyld Networks kommer att leverera satellit-IoT-data för UKKO Agro, initialt i Brasilien för att föra jordbruksforskningens arbete till agroinput-återförsäljare, bönder, agronomer och konsulter inom jordbruk som arbetar med dataforskning.

UKKO Agros vision är att koppla varje handling på gården till dess ekonomiska resultat, vilket gör det möjligt för återförsäljare och bönder att fatta mer informerade och datadrivna beslut.

UKKO Agro är ett ledande företag inom agroteknik, dedikerat till att ge anpassade, integrerade och handlingsbara insikter från digitaliserade hektar till jordbruksåterförsäljare och deras odlarkunder.

UKKO Agros proprietära plattform för Fältanpassad och Integrerad Modellering (F.A.I.M) - ForeSite™ - levererar fältsspecifik information upp till 14 dagar i förväg och föreslår var och när man ska använda högvärdiga insektsmedel och fungicider.

ForeSite™ använder sofistikerad digital datainsamlings- och insättningsteknik, proprietära algoritmer och modellering för att minska riskerna och hjälpa bönderna att få så hög avkastning som möjligt från sina insatsinvesteringar. Datainsamlingen begränsas av anslutningsproblem över stora delar av Brasiliens jordbruksmark. Wyld Networks kommer att tillhandahålla sensor-till-satellitanslutningskapacitet för att möjliggöra att UKKO Agro samlar in data på avlägsna platser.

"Vi är glada att påbörja detta viktiga partnerskap med UKKO Agro, ett ledande datadrivet agroteknikföretag med global räckvidd," sa Alastair Williamson. "Wyld Networks kommer initialt att ansluta IoT-data via satelliter i låg omloppsbana för att driva beslutsfattandet inom brasilianskt jordbruk."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer på: www.wyldnetworks.com