Wyld Networks och Prophase Energy har ingått avtal för att använda satellit-IoT för att tillhandahålla tryckdata från angolanska olje- och gasbrunnar.

Wyld Networks och Prophase Energy kommer tillsammans att börja övervaka offshore olje- och gasbrunnar för att minska miljöpåverkan.

Angola är en av de 20 största oljeproducerande länderna och är näst störst efter Nigeria i Afrika med en oljeproduktion på 1,5 miljoner fat per dag år 2022.Men med stor produktionsaktivitet tillkommer också utmaning om att hantera avlägsna energiinfrastrukturer.

Med Prophase Energys kunskap och expertis i kombinerat med Wyld Networks satellit-IoT-kapacitet kan man bättre möta den ökande efterfrågan på IoT-data. Prophase Energy fokuserar på att möjliggöra ett effektivt och säkert sätt att hantera produktionen från bland annat Guineabukten. De tillhandahåller olika lösningar som övervakar brunnar, inklusive integritetsförvaltning, datainsamling från borrhål och lösningar för produktionsoptimering.

Wyld Networks sortiment av satellit-IoT-produkter, Wyld Connect och Wylds nätverkshanteringsverktyg, Wyld Fusion, hanterar anslutningen från brunn till slutapplikation på alla platser för att möjliggöra Prophase Energys teknik att leverera data.

"Vi på Wyld är glada över att samarbeta med Prophase Energy för att underlätta digitaliseringen inom olje- och gassektorn i Afrika," sa Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Att leverera sensordata via satellit från avlägsna infrastrukturer möjliggör för Prophase Energy att leverera bättre datalösningar till energiproducenter."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer på: www.wyldnetworks.com