Wyld Networks och Indeema har undertecknat ett avtal för att leverera globala slut-till-slut IoT-lösningar

Wyld Networks i samarbete med Indeema, med bas i Ukraina, Polen och USA, har undertecknat ett avsiktsförklaring för att utveckla slut-till-slut IoT-produkter och tjänster för den globala marknaden. Initialt kommer fokus att ligga på agritech och energiövervakning, och partnerskapet kommer att sammanföra Wyld Networks satellit-IoT-anslutning med Indeemas branschledande IoT-hårdvaru- och mjukvarutjänster för att möjliggöra fullständig sensor till applikation IoT-leverans.

Efterfrågan på satellit-IoT fortsätter att växa snabbt för att möta anslutningsbehoven över hela världen. Oavsett om det handlar om IoT-lösningar för att hantera användningen av solenergi eller programvara för dataanalys inom smart jordbruk, så är implementeringen av IoT i stor skala beroende av sömlös leverans av data från sensorer till de applikationer användarna behöver på sin dator eller i handen. Indeema och Wyld kommer att sammanföra en omfattande uppsättning teknologier och kompetenser för att möta även de mest utmanande IoT-miljöerna och leverera data över flera sektorer och geografier.

"Satellit-IoT-teknik är nu avgörande för globala industrier som strävar efter att fånga in de data som behövs för att öka effektiviteten, öka lönsamheten och uppnå hållbarhetsmål", sade Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Vi är glada över att samarbeta med Indeema och erbjuda förbättrade satellitanslutna IoT-lösningar till både Indeema och Wylds kunder."

För ytterligare information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-mail: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa tekniklösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling var som helst i världen och löser problemen för företag och människor när det gäller bristen på global mobilnätstäckning. Lösningarna är främst inriktade på trådlös uppkoppling för Internet of Things (IoT) och människor.

Wyld Networks Ltd bildades i Cambridge, Storbritannien 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på www.wyldnetworks.com