Wyld Networks meddelar partnerskap med det brittiska företaget SugaROx för att övervaka markfuktighet och väderstationer för sojabönsodling i Brasilien

Det innovativa brittiska företaget SugaROxs biostimulerande produkter spelar en nyckelroll för att öka grödans produktivitet och motståndskraft vid sojabönsodling i Brasilien. Wyld Networks samarbetar med SugaROx för att leverera data från markfuktighetsmätare och väderstationer. Med 100% global täckning möter Wyld dataanslutningsutmaningarna även för de mest avlägsna sojabondegårdarna.

Brasilien producerar mer sojabönor än något annat land. Under åren 2022-2023 producerade Brasilien 154 miljoner ton sojabönor, vilket var den högsta produktionen någonsin. En stor del av sojaböneproduktionen går till djurfoder, och efterfrågan förväntas förbli stark. Men då tillgången på mark för ny sojabönsodling är begränsad söker Agritech-företagen efter nya sätt att möta behovet av högre avkastning.

SugaROxs teknologi är baserad på 20 års banbrytande forskning av Rothamsted Research och Oxford University. Deras innovativa biostimulanter spelar en mycket viktig roll när det gäller att hjälpa bönderna att öka grödans produktivitet och motståndskraft.

Fältförsök som genomförts under flera år visar att SugaROxs unika enskilda molekyl T6P-biostimulant, en naturlig växtsockerbaserad molekyl som fungerar som en signaleringsförening, kan öka avkastningen med så mycket som 3-5 gånger.

Biostimulanten appliceras genom en spray som gör det möjligt för bönder att förbättra kolallokeringen i grödan. Wyld Connect roll är att tillhandahålla data från fältet för att stödja övervakningen av effektiviteten hos denna biostimulantapplikation.

"Vi är glada att kunna meddela detta nya partnerskap med SugaROx för att bringa IoT-anslutning via lågjordkretsande satelliter till brasilianskt jordbruk," sa Alastair Williamson, VD för Wyld Networks.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-mail: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa tekniklösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling var som helst i världen och löser problemen för företag och människor när det gäller bristen på global mobilnätstäckning. Lösningarna är främst inriktade på trådlös uppkoppling för Internet of Things (IoT) och människor.

Wyld Networks Ltd bildades i Cambridge, Storbritannien 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB
(tel +46 8-5030 1550, e-postca@mangold.se).Läs mer påwww.wyldnetworks.com