Wyld Networks lanserar en ny handlingsplan för att både påskynda utrullningen av sin satellit-IoT-tjänst med hjälp av L-band satellittäckning och för att minska sina kostnader

Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") har haft förseningar med att leverera satellit-IoT-tjänster till marknaden. Dessa förseningar har orsakats av den nuvarande bristen på den nödvändiga ISM-bandsatellittäckning från tredje parts satellitoperatörer för att uppfylla våra kunders användningskrav.

Wyld Networks är glada att kunna meddela att problemet med bristen på nödvändig satellittäckning har åtgärdats. Under det första kvartalet 2024 slutförde bolaget utvecklingen av en ny L-bandprodukt som med hjälp av L-bandsatellittäckning från Astrocast möter behoven hos våra kunders användningsområden. L-band är ett väletablerat frekvensband för satellitkommunikation.

Produktionen och leveransen av Wylds L-band IoT lösning ökar och genererar redan data. Bolaget accelererar nu utrullningen av sin satellit-IoT-tjänst till kunder över hela världen med L-bandprodukten.

Bolagets strategi är att stödja flera satellitband och vi kommer att stödja ISM-bandet när det finns nödvändig ISM-band satellittäckning.

Bolaget har påbörjat ett kostnadsbesparingsprogram som en del av denna nya handlingsplan. De pågående kostnadsbesparingsåtgärderna kommer att resultera i en minskning av driftskostnaderna med cirka 40% (1,5 miljoner SEK per månad) i fjärde kvartalet 2024. Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet minskas antalet anställda och några personer i bolagets ledning, inklusive vd och cfo har också fått en betydande lönesänkning.

"Marknaden för satellit-IoT-tjänster växer kraftigt. Med denna handlingsplan på plats tror vi att vi är i en mycket starkare position för att säkerställa att vi möter våra kunders krav och utvecklar Bolaget framåt. L-bandlösningen ger våra kunder en utmärkt tjänst och vår kostnadsbesparingsplan påverkar inte vår förmåga att leverera tjänster i L-bandet", säger Alastair Williamson, vd för Wyld Networks.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997689

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
Läs mer på: www.wyldnetworks.com