Wyld Networks’ Interim Report Q4 2023

WYLD UTÖKAR PRODUKTPORTFÖLJEN OCH LANSERAR WYLD FUSION, EN MARKBUNDEN OCH SATELLITBASERAD IoT SaaS-PLATTFORM

Finansiell sammanfattning, Q4 2023  

+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| |KV4 (Oct-Dec) |Helår (Jan-Dec)|
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|2023 |2022 |2023 |2022 |
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Intäkter, tkr |1,225 |2,528 |6,471 |5,445 |
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Rörelseresultat, tkr |-12,790|-12,085|-46,229|-37,938|
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat per aktie, kr (före utspädning) |-0.75 |-1.15 |-3.47 |-4.59 |
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat per aktie, kr (efter utspädning)|-0.75 |-1.04 |-2.70 |-2.84 |
+-----------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

  

Alastair Williamson VD:

2024 kommer att bli ett otroligt spännande år för oss när vi ökar takten i kundanskaffningen och ökar intäkterna för verksamheten, efter att ha avslutat en lång period av test-ning och tillverkning av Wylds IoT-produkter för satelliter.

Under de kommande månaderna växlar teamet upp, eftersom vi nu börjar se återkommande intäkter genom Wyld Fusion-plattformen för Wyld Data när IoT-ansvariga börjar ansluta sina sensorer och optimera vårt IoT-en Wylds totala adresserbara marknad, som inkluderar ISM-band, NB-IoT, S-band och Wyld Fusion, uppgår till $4,3 miljarder.

Delårsrapporten finns att ladda ner på wyld Networks webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 March 2024 kl. 08:30 CET.

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-postca@mangold.se).

Läs merwww.wyldnetworks.com

Informationen i detta pressmeddelande har översatts från engelska. I händelse av eventuella språkliga avvikelser gäller den engelska versionen av detta pressmeddelande.