Wyld Networks inleder samarbete med Alagro för att införa satellit-IoT-övervakning av kaffeodlingar i världens största kaffeproducerande land – Brasilien!

Wyld Networks kommer att implementera sensor-till-satellitlösningar för att mäta jordmån på kaffeodlingar i Brasilien som är världens största kaffeproducerande land, vilket möjliggör optimering av vattenhantering som leder till ökad avkastning, minskade kostnader och förbättringar av odlingarnas hållbarhet.

Brasilien står som den oöverträffade titanen inom den globala kaffeproduktionen och landet står för en tredjedel av världens utbud. Under 2023 producerade Brasilien 54,7 miljoner 60 kg-säckar med kaffe och denna produktion sysselsätter runt 3,5 miljoner människor, främst bosatta på landsbygden.

Alagro är en agribusiness-akademi som förbinder agribusiness-teknik med jordbruk, boskapsskötsel, kooperativ, föreningar och agroindustrier. Med Brasilien som en ledande exponent inom livsmedelsproduktion och export, strävar Alagro efter att möta utmaningarna inom livsmedelssäkerhet med en vision om att ta Brasilien till år 2050, där landet kan komma att leda planetens livsmedelsproduktion.

"Vi är oerhört glada att kunna erbjuda Wylds satellit-IoT-lösningar till världens största kaffeproducerande nation tillsammans Alagro", säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Med vår förmåga att tillhandahålla ovärderliga data till kunderna kan vi hjälpa till att förbättra deras kaffeodlingsproduktivitet."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer på: www.wyldnetworks.com