Wyld Networks ingår avtal med Elio Tecnologia för att installera Wyld Connect för jordbruk i Latinamerika

Wyld Networks satellitanslutning tillhandahåller jord- och vädersensorsdata för att komplettera Elio Tecnologias dronbaserade bilder och förbättra agronomimodeller för att uppnå produktivitets- och hållbarhetsmål inom jordbrukssektorn. Elio Tecnologias avsikt är att installera mer än 5,000 terminaler på jordbruk i Brasilien inom de närmaste 36 månaderna till ett potentiellt ordervärde om ca 25 MSEK.

Jordbruksproduktionen i Brasilien har ökat från 230 miljarder brasilianska REAL till 830 miljarder brasilianska REAL på bara 10 år.* Denna höga tillväxt drivs av en kombination av förbättrad markförvaltning, innovation och teknisk utveckling samt snabbt växande datarelaterade teknologier.

I spetsen för nya data inom Agritech finns Elio Tecnologia, ett företag specialiserat på insamling och bearbetning av georeferenserade bilder med hjälp av egenutvecklad flygteknik. Elio Tecnologia lösningar bygger på integrationen av optiska sensorer, robotik, rymdteknik och artificiell intelligens.

Insamling av verkliga data med hjälp av sensorer på fältet kommer att möjliggöra optimering av Elio Tecnologia algoritmer och ge förbättrad tillförlitlighet för tjänster till slutkunder.

"Vi är glada att kunna lansera detta partnerskap med Elio Tecnologia för att kombinera data från sensorer på fältet med drönarbilder", sade Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Tillsammans kommer vi att förbättra datakvaliteten för bönder och agronomer i regionen även på de mest avlägsna platserna."

*https://www.statista.com/statistics/1072269/agricultural-production-value-brazil/

För ytterligare information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-mail: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa tekniklösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling var som helst i världen och löser problemen för företag och människor när det gäller bristen på global mobilnätstäckning. Lösningarna är främst inriktade på trådlös uppkoppling för Internet of Things (IoT) och människor.

Wyld Networks Ltd bildades i Cambridge, Storbritannien 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB
(tel +46 8-5030 1550, e-postca@mangold.se).

Läs mer påwww.wyldnetworks.com