Wyld Networks har mottagit sina första satellit-IoT-data från IoT-företaget Net Reply i Italien

Den virtuella satellitoperatören Wyld Networks har fått sina första satellit-IoT-data från Italien. Framåt genererar denna data intäkter. Net Reply är en del av Reply SPA-konglomeratet som fokuserar på nätverksinnovation inom infrastruktur och är baserat i Italien, Storbritannien och USA med en omsättning på över 2 miljarder euro år 2023.

Intäkterna på den italienska marknaden för Internet of Things (IoT) förväntas visa en årlig tillväxttakt (CAGR 2024-2028) på 9,34 %, vilket resulterar i en marknadsvolym på 32,73 miljarder dollar år 2028. Bristen på täckning för sektorer som försörjning, energi och jordbruk hindrar dock IoT-antagandet i icke-urbana miljöer. Wyld Networks och Net Reply adresserar denna lucka genom att kombinera Wylds satellit-IoT-anslutning med Net Replys omfattande IoT-ekosystem.

Net Reply utvecklar lösningar med fokus på nätverksinnovationer och är baserade i Italien, Storbritannien och USA. De stöder kunder som står inför nätverksutmaningar kopplade till digital transformation genom att definiera, testa och kommersialisera IoT-lösningar och leverera IoT-data för att öka produktivitet, miljömässig hållbarhet och energieffektivitet.

IoT-teknologi spelar en avgörande roll för att uppnå mål såsom minskning av avfall, bevarande av vatten- och naturgasresurser samt effektiv användning och distribution av säker energi. Dessa enheter möjliggör för industrier att få tillgång till svåråtkomliga data, att fjärrhantera försörjningsanläggningar och att förhindra läckage. Utöver dessa funktioner förbättrar IoT-teknologier också effektiviteten för försörjningshantering, stärker säkerhetsåtgärder och mildrar människors påverkan på miljön.

"Massutplaceringen av IoT-sensorer och enheter i Europa fortsätter sin snabba tillväxt," sade Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Vi är glada att ta emot data från Italien för våra partners på Net Reply när vi särskilt tittar på övervakning av försörjningsresurser i stor skala."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer på: www.wyldnetworks.com