Wyld Networks har för första gången tagit emot satellitbaserad IoT-data från Australien.

Wyld Networks har tillsammans med PLF Australia i Queensland påbörjat övervakningen av jordfuktighet med hjälp av satellitansluten teknik i låg omloppsbana runt jorden.

Satellit-IoT i Australien med låg strömförbrukning är avgörande för att optimera markförvaltningen. Denna process spelar en avgörande roll för att optimera bevattning, maximera skördar och förbättra biodiversiteten.
 

Wyld Networks har installerat Wyld Connect AT430-terminaler och AT302-modem med jordfuktighetssensorer från DFM Technologies i Australien för att övervaka jordfuktighet, och dessa enheter samlar nu in data.
Stora områden av jordbruksmark i Australien ligger avlägset och har inga tillgängliga nätverk för att ansluta IoT-sensorer och enheter. Det finns en enorm efterfrågan på IoT-anslutning från lantbrukare och agronomer, och PLF Australia använder Wylds lösningar för att leverera denna exakta operativa information till sina kunder för att möjliggöra förbättrat datastyrt beslutsfattande.
Genom användning av IoT-teknik kommer de primära producenterna att öka skördarna och minska kostnaderna, vilket i sin tur kommer att öka lönsamheten och förbättra den australiensiska produktionens konkurrenskraft på internationella marknader.

"Satellit-IoT-teknik är nu avgörande för det australiska jordbruket, eftersom sektorn fortsätter att producera kvalitetsprodukter för globala marknader," sa Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Vi är glada över att ha påbörjat initiala utrullning med ett av Australiens ledande IoT-företag inom jordbruk."

För ytterligare information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-mail: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa tekniklösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling var som helst i världen och löser problemen för företag och människor när det gäller bristen på global mobilnätstäckning. Lösningarna är främst inriktade på trådlös uppkoppling för Internet of Things (IoT) och människor.

Wyld Networks Ltd bildades i Cambridge, Storbritannien 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB
(tel +46 8-5030 1550, e-postca@mangold.se).Läs mer påwww.wyldnetworks.com