Wyld Networks får första intäktsbringande satellit-IoT-data från Namibia i Afrika

Virtuella satellitoperatören Wyld Networks har fått sin första intäktsbringande satellit-IoT-data från Namibia i Afrika.

Detta sker i samarbete med ett sydafrikanskt agritech-företag som installerar fuktsensorer i marken för att optimera bevattning och automatisera schemaläggningssystem för jordbruk.

"Trådlöst anslutna agritech-sensorer levererar kvalitativa data för att ge bönder och agronomer data på den detaljnivå de behöver för att fatta informerade beslut och öka effektiviteten", säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Särskilt relevant i regioner där mobilanslutning inte alltid är tillgänglig."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer på: www.wyldnetworks.com