Wyld Networks är det första innovationsföretaget att samarbeta med Embrapa AgNest

Det brasilianska jordbruksforskningsinstitutet (Embrapa) har etablerat en plattform för öppen innovation för att utveckla agritech genom ett offentligt-privat partnerskap mellan Embrapa, Banco do Brasil, Bayer, CNH och Jacto. Wyld Networks är det första innovationsföretaget att samarbeta med Embrapa AgNest-programmet. Detta placerar också Wylds satellit-IoT-lösning framför alla stora brasilianska jordbruksföretag och globala Agtech-företag.

Embrapa grundades av Brasiliens federala regering 1973 för att utveckla den teknologiska grunden för en genuin modell av tropiskt jordbruk och djuruppfödning. Initiativet har fått i uppdrag att ge Brasilien livsmedelssäkerhet och en ledande position på den internationella marknaden för jordbruksprodukter. Embrapa är idag en av världens största jordbruksforskningsinstitut, och har under ett halvt sekel bidragit med fokus på innovation, effektivitet, hållbarhet och social inkludering.

Wyld Networks är det första innovationsföretaget att tekniskt samarbeta med Embrapa Meio Ambiente om AgNest, ett innovationsprojekt som fokuserar på jordbruksförsök, digitalt jordbruk, anslutning av landsbygdsområden och stärkande av öppen innovation och entreprenörskap inom jordbrukssektorn.

AgNest är en 60 hektar stor gård i Jaguariúna, SP, och är fördjupad i ett ekosystem av innovation och entreprenörskap i Campinas. Den har en tradition inom jordbruk och informationsteknologi och är nära knuten till en stor grupp universitet, institut för vetenskap och teknologi, företag och entreprenörer.

Med en export på 166,55 miljarder dollar år 2023 fortsätter Brasiliens jordbruksexport att visa imponerande tillväxt, drivet av ny agtech och en ökande global efterfrågan. Wylds innovativa satellit-IoT-produkter tillsammans med Embrapa och AgNest-projektet kommer att möjliggöra anslutning för hållbar utveckling av brasilianskt jordbruk.

"Agnest på Embrapa är en modellmiljö för genomförande av bevis på koncept, samskapande och validering av teknologier på ett integrerat och systemiskt sätt, med social och miljömässig påverkan", säger Janaina Tanure, biträdande chef för tekniköverföring och innovation på Embrapa Meio Ambiente.

"Embrapa är Latinamerikas viktigaste jordbruksinstitution. Vi är glada att samarbeta med dem i AgNest-projektet för att ansluta till stora jordbruksföretag och Brasiliens växande ekosystem av agtech-innovatörer," säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Vi är glada att påbörja detta partnerskap med Embrapa för att stödja tillväxten inom jordbruket och agtech-sektorn i Brasilien."

För ytterligare information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-mail: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa tekniklösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling var som helst i världen och löser problemen för företag och människor när det gäller bristen på global mobilnätstäckning. Lösningarna är främst inriktade på trådlös uppkoppling för Internet of Things (IoT) och människor.

Wyld Networks Ltd bildades i Cambridge, Storbritannien 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB
(tel +46 8-5030 1550, e-postca@mangold.se).

Läs mer påwww.wyldnetworks.com