Wyld Networks AB ändrar datum för offentliggörande av årsredovisning

Styrelsen i Wyld Networks AB ("Bolaget") har beslutat att senarelägga offentliggörandet av årsredovisningen för 2023 av administrativa och praktiska skäl.

Den nya dagen för offentliggörandet av årsredovisningen för 2023 är den 28 maj 2024. En uppdaterad finansiell kalender finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997689

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com