VIMAB Group AB: VIMAB Group – Slutför förvärv – Mangold Insight Analys

VIMAB Group är en industrikoncern verksamt inom miljö, elektrifiering och near-shoring. Under det första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 67,1 (39,5) miljoner kronor. Det motsvarar en tillväxttakt om 70 procent, varav 38 procent var organisk. VIMAB Group har fortsatt en säsongsvarierad försäljning, vilket påverkar det första kvartalet negativt. Även bruttomarginalen om 65 procent, var lägre sett till ifjol. Bolaget nämner dock att omsättningen mer än fördubblades från februari till mars, där lönsamhet uppnåddes i april. Kostnadsmassan har växt i takt med en ökad omsättning, men tyngs även av engångskostnader relaterade till förvärv. Det bidrar till en högre EBIT-förlust om -17,1 (-10,1) miljoner kronor för perioden. 

Förvärvet av legotillverkaren Tranfoten har slutförts vilket väntas stärka omsättning och lönsamhet. Tranfoten redovisade en omsättning på 24,5 miljoner kronor under 2023 med en EBITDA-marginal om 20 procent. Utspädning om cirka 5 procent tillkommer då en del av köpeskillingen anlades via aktier. Mangold ser en högre skuldsättning framöver om ytterligare förvärv går i lås.

Mangold upprepar riktkursen 18,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en uppsida om över 90 procent. Mangold räknar med högre intäkter samt en något högre EBIT för 2024, då Tranfoten förvärvats. Däremot dämpar en högre förlust än väntat för kvartalet, tillsammans med utspädning från förvärv. En fortsatt stark organisk tillväxt och synergieffekter från förvärv medför att vi räknar med fortsatt tillväxt samt högre marginaler framöver.