VIMAB Group AB: VIMAB Group – Rider på megatrender – Mangold Insight Analys

VIMAB Group är en industrikoncern verksamma inom miljö, elektrifiering och near-shoring. Bolaget har nyligen skrivit avsiktsförklaringar om förvärv av Tranfoten, Sweden Construction and Services och ELB Kraft. Om förvärven går igenom väntas det stärka Vimab Groups service-affär inom industri, energi och miljö. Förvärven väntas bidra med synergieffekter och förbättrad lönsamhet. Mangold ser positivt på den intensiva förvärvstakten. Samtidigt har Vimab BESS godkänts som balansansvarig aktör för elnätet och som elhandelsbolag. Det väntas bredda dotterbolagets produkterbjudande och möjliggör för elhandel.

Under det fjärde kvartalet landade nettoomsättningen på 113,8 (65,8) miljoner kronor, en ökning om 73,1 procent. Organisk tillväxt uppgick till 53,2 procent, då en större order om cirka 30,0 miljoner kronor tillkom, där resterande tillväxt skedde via förvärv. Kostnadsmassan har växt i takt med de ökade intäkterna och förvärv. EBIT-marginalen uppgick till 0,2 procent, vilket är lägre än föregående kvartal om 9,4 procent. Genomförda förvärv har ökat skuldsättningen, som lett till ett räntenetto om -10,7 miljoner kronor under året.

Mangold höjer riktkursen till 18,00 (15,00) kronor per aktie, vilket motsvarar en uppsida om över 80 procent. Mangold räknar med högre intäkter samt en något lägre EBIT för 2024 än tidigare prognos. Med en stark organisk tillväxt och synergieffekter som korsförsäljning, räknar vi med förbättrade marginaler. Potentiella förvärv kan öka lönsamheten ytterligare, om bolagets marginaler hålls intakta.