Vimab Group AB (publ) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023

Oktober-december 2023- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 113,8 MSEK (65,8), en ökning med 73,1 % jämfört med samma period föregående år.- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till 8,9 MSEK (-7,6).- Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-11,5).- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,3 SEK (-0,7).- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,5 MSEK (2,6). Januari-december 2023- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 341,6 MSEK (224,8), en ökning med 51,9 % jämfört med samma period föregående år.- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till 30,6 MSEK (-8,7).- Rörelseresultat för perioden uppgick till 5,5 MSEK (-29,5).- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,3 SEK (-1,6).- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 8,3 MSEK (8,3).

Oktober-december 2023
- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 113,8 MSEK (65,8), en ökning med 73,1 % jämfört med samma period föregående år.
- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till 8,9 MSEK (-7,6).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-11,5).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,3 SEK (-0,7).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,5 MSEK (2,6).

Januari-december 2023
- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 341,6 MSEK (224,8), en ökning med 51,9 % jämfört med samma period föregående år.
- Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till 30,6 MSEK (-8,7).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 5,5 MSEK (-29,5).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,3 SEK (-1,6).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 8,3 MSEK (8,3).

Kommentar från VD:

Vi har nöjet att presentera ytterligare ett rekordkvartal och år. Fjärde kvartalet är mycket glädjande. Nettoomsättningen under kvartalet landade på 113,8 MSEK och visade därmed en tillväxt jämfört med föregående år på 73% då vi omsatte 65,8 MSEK. Resultatet före avskrivningar var också ytterst tillfredställande och hamnade på en vinst på 8,9 MSEK, jämfört med en förlust på -7,6 MSEK i samma period 2022.

Omsättningen för året ökade med 52% jämfört med föregående år och slutade på 342 MSEK jämfört med 225 MSEK året innan. Även årets rörelseresultat före avskrivningar var starkt och landade på 30,6 MSEK jämfört med -8,7 MSEK 2022.

Satsningen inom våra tre megatrender har nu börjat betala sig på allvar. Vi är i början på denna resa och vi har fullt förtroende för att den goda utvecklingen håller i sig.

De tre megatrenderna är miljö, elektrifiering, samt "near-shoring". Det sistnämnda betyder att företag nu i stark takt lägger om legotillverkning till lokala underleverantörer. Detta för att undvika kraftiga störningar i leveranser av komponenter på grund av nuvarande världsläge. Denna trend kommer i vår bedömning att hålla i sig inom överskådlig framtid då pandemin och attacker mot handelsfartyg har kostat industrin stora pengar i form av utebliven produktion och stängda fabriker. Företag har helt enkelt fått kvitto på risken, och kostnaden, med att ha logistikkedjor som sträcker sig över hela världen.

Megatrenden inom miljö behöver knappast kommenteras. Det satsas mer pengar inom miljöfrämjande åtgärder för varje år som går och den ökningen kommer att fortsätta.

Megatrenden inom elektrifiering handlar om omställningen från fossila bränslen och en elförbrukning som ökar hela tiden. I och med den pågående omställningen till vind och solkraft har dessutom elproduktionen blivit mycket ojämn vilket i sin tur, tillsammans med ökad elförbrukning, sätter en enorm press på vårt elnät. En press och belastning som vårt underutbyggda elnät inte klarar av.

Behovet av åtgärder och investeringar som balanserar elnätet är akuta och kommer att fortsätta under lång tid och med mycket stora summor investerade. På grund av dessa behov framträder också en helt ny organisatorisk struktur för el, - och effekthandel på den svenska marknaden.

Vimab Group AB, genom dotterbolaget Vimab BESS AB, är unikt positionerade för att tjäna på denna utveckling genom vårt heltäckande erbjudande när det gäller infrastruktursbatterier samt vårt regulatoriska godkännande som balansansvarig aktör för elnätet samt elhandelsbolag.

Med en stark organisk tillväxt i kombination med intelligenta förvärv inom våra sektorer ser vi en fortsatt mycket stark utveckling av vårt bolag.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: investor.vimabgroup.com/finansiella-rapporter

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO
peter.fredell@vimabgroup.com 
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO
anna.bonde@vimabgroup.com 
+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2024 kl. 08.50 CET.

Om Vimab Group AB (publ)

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tretton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 350 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

Bifogade filer

Vimabgroup_pressrelease_2024-03-12.pdf
Vimabgroup_Bokslutskommunike_2023.pdf