Veg of Lunds årsredovisning för 2023 är publicerad

Veg of Lund AB:s årsredovisning för 2023 är från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, ir.vegoflund.se, och bifogas detta pressmeddelande.

En utskrift av publicerad version finns tillgänglig på Veg of Lunds huvudkontor, Scheelevägen 22 i Lund. Beställning av årsredovisning kan göras via e-post till investorrelations@vegoflund.se.

Årsstämma 2024 hålls den 26 juni 2024, kl. 17.00, i Veg of Lunds huvudkontor, Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse har publicerats den 24 maj 2024 och finns tillgänglig på bolagets webbplats tillsammans med övriga stämmohandlingar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB (publ)

Helene Nielsen, verkställande direktör

Tel: +46 732 22 76 35

E-post: helene.nielsen@vegoflund.se

Om Veg of Lund

Veg of Lund AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet och bolagets affärsidé är att använda sin kunskap, egna patenterade metoder och innovativa lösningar för att utveckla och sälja välsmakande, klimatsmarta och närproducerade produkter baserade på potatis. Veg of Lund erbjuder alternativ till mejeriprodukter (mjölkdryck) och mellanmål (smoothies) samt utvecklar köttalternativ. Bolagets produkter säljs under varumärket DUG till konsumenter, restauranger och matföretag i Sverige, England och Irland. Bolaget har ambitionen att expandera framför allt i Europa och Asien. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.