Veg of Lund inleder samarbete med distributör i Ungern

Veg of Lund har påbörjat ett samarbete med den ungerska distributören Worldwide Brands Hungary Kft för att lansera DUG potatisdryck i Ungern.

I Ungern finns det ett ökat intresse för växtbaserade kostvanor, särskilt bland den yngre befolkningen. Nyligen genomförda studier visar att ungrare i åldrarna 18 till 29 år uppvisar ett betydligt högre intresse för växtbaserade livsmedel jämfört med andra åldersgrupper.

"Genom att formalisera detta avtal i Ungern stärker vi vår strategiska position på de växande europeiska marknaderna. Worldwide Brands Hungary Kft har redan introducerat vår DUG Barista vid en kaffefestival och ser nu fram emot att presentera vår produkt i Ungern," säger Helene Nielsen, VD för Veg of Lund.

"Två företag, en vision. Detta dynamiska samarbete mellan Veg of Lund och Worldwide Brands Hungary är på väg att förändra Ungerns kulinariska scen, vilket lovar konsumenterna en oöverträffad matupplevelse," säger Balázs Bernhardt, VD för Worldwide Brands Hungary Kft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB (publ)

Helene Nielsen, verkställande direktör

Tel: +46 732 22 76 35

E-post: helene.nielsen@vegoflund.se

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024, klockan 09.15 CEST.

Om Veg of Lund

Veg of Lund ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedelsindustrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.