Veg of Lund blir Dug Foodtech

Veg of Lund AB:s årsstämma den 26 juni 2024 beslutade att byta företagsnamn till Dug Foodtech AB (publ). Till följd av detta handlas bolagets aktie från och med idag, den 4 juli 2024, under namnet Dug Foodtech med kortnamn DUG. ISIN-koden är densamma som tidigare, SE0013281979.

"Bytet till Dug Foodtech är ytterligare ett steg i vår strategi att etablera bolaget som en aktör på den globala marknaden för innovativa och hållbara växtbaserade livsmedelsprodukter baserade på vår unika kunskap och teknologi för att på bästa sätt ta hand om potatisens möjligheter", säger Helene Nielsen, vd på Dug Foodtech.

"Det nya företagsnamnet är nu detsamma som vårt varumärket och det blir tydligare och enklare att hitta såväl våra produkter som vår aktie. Arbetet med att byta av namn, epost-adresser och logotyp sker löpande som en del i den förnyade grafiska profilen för våra produkter, vilket gör bytet kostnadseffektivt", säger Helene Nielsen.

För mer information, kontakta:
Helene Nielsen, verkställande direktör, Dug Foodtech AB
Tel: 0703 12 19 42
E-post: helene.nielsen@vegoflund.se

Om Dug Foodtech
Dug Foodtech ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedels­industrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet DUG. Läs mer på ir.dugdrinks.com.
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.