Twiik AB skjuter upp publiceringen av årsredovisning för 2023

Styrelsen i Twiik AB (publ) har idag beslutat om nytt publiceringsdatum för årsredovisningen 2023.


Nytt publiceringsdatum för årsredovisningen är vecka 18 2024. Tidigare kommunicerat datum var vecka 16 2024. Beslutet fattas med anledning av att styrelsen beslutat upprätta en kontrollbalansräkning vilket kommunicerades i pressmeddelande 18 april 2024.

Med anledning av detta flyttas även bolagsstämman till ett senare datum. Datum för stämma meddelas i kallelsen som skickas ut senast 4 veckor före stämman.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala träningsupplevelser för både individer och företag samt hjälper hälsobranschens aktörer att erbjuda engagerande digitala tjänster till sina kunder.

 www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB

Bifogade filer

Twiik AB skjuter upp publiceringen av årsredovisning för 2023