Twiik AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Mangold Fondkommission rörande handeln i aktien

Twiik AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Mangold Fondkommission rörande handeln i aktien. Mangold Fondkommissions likviditetsgaranti gäller fram till och med den 20 mars 2024.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala träningsupplevelser för både individer och företag samt hjälper hälsobranschens aktörer att erbjuda engagerande digitala tjänster till sina kunder.

 www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB

Bifogade filer

Twiik AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Mangold Fondkommission rörande handeln i aktien