Tre nya ledamöter i Tessins styrelse

Vid dagens årsstämma i Tessin Holding omvaldes Greger Larson till styrelsens ordförande. De tre nya ledamöterna som valdes in är Markus Näsholm, Anders Kumlin och Lars Sjögren.

Tessin – Nordens ledande plattform för fastighetsfinansiering – kopplar ihop utvecklare av fastighetsprojekt med finansiärer, som därmed kan få en god och riskjusterad avkastning. Utvecklarna får tillgång till kapital från ett stort nätverk av investerare så att nya fastighetsprojekt blir verklighet.

Samtliga ledamöter besitter viktiga erfarenheter och kompetens i Tessins fortsatta tillväxt och utveckling.

Anders Kumlin har en 24 årig lång erfarenhet och kompetens från banksektorn i olika ledande och strategiska befattningar, inom bl.a. SEB i Sverige. För närvarande arbetar Anders som VD för Spotlight Stock Market. Anders Kumlin har också en entreprenöriell bakgrund och ett flertal styrelseuppdrag inom startup-företag.

Lars Sjögren har omfattande erfarenhet från bank- och finanssektorn. Med över 25 års erfarenhet i ledande befattningar, både i Sverige och internationellt, har Lars Sjögren haft nyckelpositioner som Vice vd för Danske Bank Sverige, globalt ansvarig för affärsutveckling och senare Transaction Banking. För närvarande har Lars Sjögren flera Senior Advisor-roller för internationella verksamheter och konsultföretag samt styrelseuppdrag i bland annat Landshypotek Bank och Sundfrakt AB.

Markus Näsholm har över 20 års erfarenhet inom finans och ekonomisektorn, med omfattande erfarenhet inom payments genom American Express där han jobbat i fyra länder. För närvarande är Markus CFO för NFT Ventures, samt CFO för Tessin, och sitter i ett flertal styrelser på NFT’s uppdrag.

Tidigare ledamöter i styrelsen, Pär Roosvall och Fredrik Lundberg, har avböjt omval.

Kontakter

Heidi Wik
Verkställande Direktör, Tessin Nordic Holding AB (Publ)

+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,7 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,4 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Bifogade bilder

Anders Kumlin
Lars Sjögren
Markus Näsholm

Bifogade filer

Tre nya ledamöter i Tessins styrelse