Transfer Group säkrar kontrakt värt ca 5 MSEK avseende leverans av perimeterskydd

Transfer Group AB (publ) har nyligen säkrat en betydande order från en statlig myndighet för leverans av perimeterskydd, inklusive stängsel och grindar, till ett beräknat värde av cirka 5 miljoner kronor. Denna order är en direkt respons på den ökande efterfrågan på säkerhetslösningar, drivet av en ökad oro för terrorhot och behovet av att säkerställa skydd för kritisk infrastruktur och offentliga platser.

Transfer Group AB (publ) har nyligen säkrat en betydande order från en statlig myndighet för leverans av perimeterskydd, inklusive stängsel och grindar, till ett beräknat värde av cirka 5 miljoner kronor. Denna order är en direkt respons på den ökande efterfrågan på säkerhetslösningar, drivet av en ökad oro för terrorhot och behovet av att säkerställa skydd för kritisk infrastruktur och offentliga platser.

- Vi är stolta över att ha säkrat denna order, vilket visar på förtroendet för våra produkter och expertis inom säkerhetsområdet. Den här affären stärker vår position på marknaden och ger oss en solid grund för fortsatt tillväxt och lönsamhet. Vi ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa säkerhetslösningar som bidrar till att skydda samhällets viktigaste tillgångar, säger Mats Holmberg, VD på Transfer Group.

Leveransen påbörjas omedelbart och förväntas vara slutförd under 2024.

För ytterligare information kontakta:
Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Bifogade filer

Transfer-Group-sakrar-kontrakt-vart-ca-5-MSEK-avseende-levera.pdf