Transfer Group publicerar reviderade finansiella mål på medellång sikt

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") tillkännager idag sina reviderade finansiella mål på medellång sikt i ljuset av avyttringen av dotterbolaget Commuter Security Group AB ("CSG"). Dessa reviderade mål ersätter tidigare fastställda mål från februari 2023 och reflekterar huvudsakligen avyttringen av CSG, vilket förväntas resultera i en minskning av omsättningen men förbättrad lönsamhet. De reviderade målen är också grundade i en robust marknadsefterfrågan som förväntas fortsätta under de kommande åren, stödd av långa avtalsrelationer och en stark orderstock.

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") tillkännager idag sina reviderade finansiella mål på medellång sikt i ljuset av avyttringen av dotterbolaget Commuter Security Group AB ("CSG"). Dessa reviderade mål ersätter tidigare fastställda mål från februari 2023 och reflekterar huvudsakligen avyttringen av CSG, vilket förväntas resultera i en minskning av omsättningen men förbättrad lönsamhet. De reviderade målen är också grundade i en robust marknadsefterfrågan som förväntas fortsätta under de kommande åren, stödd av långa avtalsrelationer och en stark orderstock.

De justerade finansiella målen för perioden 2024 - 2026 är följande:

  • Uppnå en organisk försäljningstillväxt (sammansatt årlig tillväxttakt, "CAGR") om minst 12 procent, exklusive omsättningen hänförlig till CSG under 2023.
  • Uppnå en årlig EBITDA-marginal på minst 10 procent, samtidigt som marginalen kontinuerligt förbättras varje år.
  • Nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5x.

- Med våra reviderade finansiella mål är vårt fokus tydligt riktat mot att uppnå en förbättrad lönsamhet, vilket i hög grad beror på avyttringen av CSG. Vi är fast beslutna att driva Transfer framåt och skapa betydande värde för våra aktieägare och intressenter, säger Mats Holmberg, VD på Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024, kl. 17.30.

Bifogade filer

Transfer-Group-publicerar-reviderade-finansiella-mal-pa-medel.pdf