Transfer Group AB (publ) avböjer bud på 130 MSEK för dotterbolagen Sensec och Altum Security

Transfer Group AB (publ) har idag meddelat att styrelsen beslutat att avböja ett uppköpsbud på 130 miljoner SEK för att avyttra sina dotterbolag Sensec i Sverige och Norge samt Altum Security. 

Transfer Group AB (publ) har idag meddelat att styrelsen beslutat att avböja ett uppköpsbud på 130 miljoner SEK för att avyttra sina dotterbolag Sensec i Sverige och Norge samt Altum Security. 

VD Mats Holmberg kommenterar: "I en tid då vi ser en tydlig försämring av säkerhetsläget internationellt, har behovet av våra säkerhetsprodukter och tjänster ökat markant. Efter noggrant övervägande anser styrelsen att det är i våra aktieägares, kunders och medarbetares bästa intresse att behålla dessa verksamheter inom koncernen. Vi är övertygade om att det långsiktiga värdet och den strategiska positionen för Sensec och Altum Security är betydligt större än det erhållna budet."

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2024, kl. 13.30.

Bifogade filer

PM-Transfer-240429-avvisar-bud-1.pdf