Träffa Mantex ingenjörer på årsstämman den 20 maj

I samband med Mantex årsstämma, som hålls den 20 maj kl 10.00 i bolagets lokaler i Kista, hälsas aktieägare även välkomna till en presentation av Mantex röntgenteknlogi samt en visning av labb och bolagets Biomass Analyzer.

Direkt efter stämmans avslutande kommer Mantex röntgenexpert Leif Adelöw att hålla ett kort föredrag om bolagets röntgenteknologi.

Därefter kommer Mantex laboratorieingenjör Nathalie Johnsson att visa labb samt demonstrera torrhaltsmätning med hjälp av Biomass Analyzer och göra en jämförelse med torrhaltsmätning med hjälp av konventionell ugnsmetod.

I samband med visningen bjuder bolaget på kaffe och tårta.

För information och anmälan till stämma och visning, se den fullständiga kallelsen som publicerades den 18 april:
https://www.mantex.se/investerare/arsstamma/

För mer information, vänligen kontakta:

Max Gerger, CEO
+46 70 012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission.

Bifogade bilder

Nathalie Johnsson Laboratorieingenjör Mantex
Leif Adelöw Chief Scientific Officer Mantex

Bifogade filer

Träffa Mantex ingenjörer på årsstämman den 20 maj