TopRight Nordic AB: TopRights dotterbolag TD Light Sweden AB inlämnar konkursansökan

Styrelsen i TD Light Sweden AB, 556730-3697 har idag den 7 februari 2024 beslutat inlämna konkursansökan. Orsaken är vikande efterfrågan på grund av rådande situation på den svenska byggmarknaden, framflyttade projekt hos identifierade kunder samt högre krav från leverantörer avseende krav på förskottsbetalningar. TD Light Sweden AB är ett helägt dotterbolag till TopRight Nordic AB (publ). 

Konkursen påverkar ej moderbolagets egna kapital.

Denna information är sådan som TopRight Nordic Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024, kl. 15.30

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, AV-lösningar, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 31-20 16 60 www.toprightnordic.com