TopRight Nordic AB: TopRight kvittar fodran

MAR INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.TopRight har i avtal med fordringsägare av ackordslikvider i dotterbolag efter fastställt ackord ingått avtal att kvitta fordran på 2.56 MSEK och har ingått Avtal om kvittning av hela skulden mot nyemitterade aktier. Teckningskursen uppgår till 0,13kr / aktie, vilket är 11 dagars WVAP-pris i aktien 2024-02-23---2024-03-08.  Genom den Riktad Emission om 19.721.264  aktier. Teckningskursen uppgår till ca 0,13kr / aktie, vilket är 11 dagars WVAP-pris i aktien 2024-02-23---2024-03-08.  Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att totalt öka om 19.721.264 från 215.512.843 till 235 234 107 och aktiekapitalet kommer att öka med 986 063,20 kr SEK från 10.775.642,15 kr SEK till 11 761 705,35kr SEK.Utspädningen av aktiestocken uppgår till 9%

Sammantaget medför detta att TopRight Koncernen stärker Eget Kapital och uppnår en sänkt skuldkvot samt förbättrar likviditetsflödet.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                            TopRight Nordic AB (publ)
115 26 Stockholm                                                               Beatrice Lesslies Gata 7                                
+46 (0) 8-530 300 50                                                          421 31 Västra Frölunda +46 (0) 31-20 16 60 www.toprightnordic.com