TopRight Nordic AB: TopRight genomför förvärv av samtliga aktier i Inergia Trading

TopRight Nordic AB (publ) har idag förvärvat 100% av aktierna i Inergia Trading AB, 559356-6044. Köpeskillingen skall, till följd av beslut av TopRight Nordic AB's styrelse, betalas med nyemitterade aktier om 18.620.310 st uppgående till 8% av totalt utestående aktier om 232.753.870 st efter genomförd emission.

Inergia Trading AB har strategiskt viktiga avtal med leverantörer och kunder samt upparbetad kunskap om produktutveckling inom energibesparingsområdet.

Förvärvet kompletterar därför Top Right koncernens satsning på leverans av produkter och tjänster inom energibesparingsområdet. Fokus är marknadsföring och försäljning till företagskunder främst i Sverige och Danmark.

I samband med förvärvet har Joakim Gustafsson utsetts till affärsansvarig för TopRight koncernens satsning inom affärsområdet Energibesparing.

Bolaget bedriver handelsverksamhet inom energibesparingsområdet och har i samband med den verksamheten inköpsavtal med strategiskt viktiga leverantörer. Bolaget har även en installerad bas av kunder samt kunskap om produktutveckling inom nämnda områden.TopRight Nordic har identifierat operativa och finansiella synergier med bolagets verksamhet vilket motiverar förvärvet i enlighet med detta avtal.

Denna information är sådan som TopRight Nordic Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2024, kl. 15.00.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, AV-lösningar, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 31-20 16 60 www.toprightnordic.com