TopRight Nordic AB (publ), Q1 koncernen 2024

Summering koncernen Q1 2024Omsättningen  1 januari till 31 mars 20,142 MSEK (28,082 MSEK)Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITA) var -2,430 MSEK (-13,068 MSEK)Rörelseresultatet för Q1 -3,780 MSEK (-16,159 MSEK)

  • Under första kvartalet har koncernen lagt all kraft på att ställa om verksamheten, sänka kostnaderna, avyttra HISAB som en del i att renodla verksamheten och lämna byggsektorn och istället lägga kraften på TopSolutions och TopEnvironment.
  • HR och finansfunktionen finns på plats i Stockholm och en rejält bantad overhead är genomförd som ger oss rätt kostnadsmatch mot verksamheten som nu växer fram.
  • Den snabba inbromsningen, framflyttade projekt och där leverantörer ställde krav på förskottsbetalningar fick vår satsning med Ljusföretaget TD Light försattes i konkurs
  • Men trots att bolagets ekonomiska utmaningar har haft ett fast grepp om koncernen, så fortsätter vi att utveckla, lägga vårt fokus på dessa områden för där ligger vår framtid.
  • Orderboken för första kvartalet är 33,2 MSEK

Läs mer på www.toprightnordic.com och Inergia.se

Denna information är sådan information som TopRight Nordic Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2024 kl. 07.35 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                                
115 26 Stockholm                                                                                    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com                                               

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda           
+46 (0) 31-20 16 60 www.toprightnordic.com