TopRight Nordic AB: Ökad orderingång för TopRight

Smart-techbolaget TopRight Nordic fortsätter utvecklas i positiv riktning.Affärsområdet TopSolutions fortsätter stärka sin position inom upplevelselösningar, showrooms, science centers och mötesteknik. Utveckling, installation och leverans sker nu till en global elbilstillverkare för ett flertal showrooms i Grapevine, Chicago, Philadelphia och Abu Dhabi, samt leveranser av mötesteknik till två stora svenska företag inom läkemedel och fordonssäkerhet i Stockholm, Basel och Zug.Affärsområdet Energibesparing har fått flera beställningar gällande lösningar inom energibesparingsområdet inklusive LED-belysning. Kunderna är Mileway och Stay.Den totala orderboken för de båda affärsområdena är per 31 mars 2024 28,9MSEK.

Läs mer på www.toprightnordic.com och Inergia.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                                
115 26 Stockholm                                                                                    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com                                               

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda           
+46 (0) 31-20 16 60 www.toprightnordic.com