TopRight Nordic AB: Kompletterande informationsgivning gällande kvittning av ackordskulder

Kompletterande informationsgivning med anledning av att TopRight, 2024-04-18 offentliggjorde i PM att bolaget har i avtal med fordringsägare av ackordslikvider i dotterbolag efter fastställt ackord ingått avtal att kvitta fordran på 2.56 MSEK och har ingått Avtal om kvittning av hela skulden mot nyemitterade aktier.Teckning sker av externa parter och det finns ingen närståenderelation.

Aktietecknare   Teckningsbelopp Aktier
BOLAG  
Deforche Belgien         1 353 525 kr 10 411 730
Construct
CC Bygg - & Sverige             278 473 kr 2 142 096
Entreprenad
Aktiebolag
UAB Mabrocona Litauen             263 489 kr 2 026 834
Deventa Sverige             161 296 kr 1 240 737
Aktiebolag
Lars Vesterlund Sverige             106 644 kr 820 340
Svetsansvarig i Sverige               95 805 kr 736 963
Sverige AB
AB Montano Sverige               81 600 kr 627 690
VF Plåt Tjörn AB Sverige               59 096 kr 454 587
M3 Västsvensk Sverige               52 380 kr 402 923
Byggpartner AB
Sigges Riv o Sverige               35 049 kr 269 610
Sanering  AB
CVL KONSTRUKTION Sverige               30 368 kr 233 596
AB
Coffee Support i Sverige               20 304 kr 156 184
Göteborg AB
Raziullah Razi Sverige               15 600 kr 120 000
JiWedörren Sverige                 4 500 kr 34 615
Trowa Byggservice Sverige                 3 496 kr 26 889
AB
AB Värnamo Sverige                 2 141 kr 16 470
Sliperi och
Glasmästeri

        2 563 765 kr 19 721 264

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                                
115 26 Stockholm                                                                                    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com                                               

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda           
+46 (0) 31-20 16 60 www.toprightnordic.com